Hakuoperaation HTTP vastaus (response)

Hakuoperaatio toimii synkronisesti. Hakuoperaation vastaus koostuu HTTP header-osuudesta ja body-osuudesta. Vastauksessa palautettavat reseptin yksilöintitiedot ovat HTTP body-osuudessa, samoin mahdolliset virheilmoitukset ovat HTTP body-osuudessa.