Käyttötapaukset

Lääkemääräysten yksilöintitietojen hakua FHIR- rajapinnan kautta voivat käyttää potilas- tai apteekkitietojärjestelmät. Haku palauttaa lääkemääräyksen yksilöimiseksi tarkoitetut tiedot.

Yksilöintitietojen haun käyttötapauksiin ei tule muutosta FHIR- rajapinnan myötä. Tarkemmat määrittelyt hakujen käyttötapauksista löytyvät potilas- tai apteekkitietojärjestelmien käyttötapausmäärittelyistä. Myös Medical Records- sanomat määrittelyiden kappaleessa 3 on kuvattu yksilöintitietojen haun käyttötapausta.

FHIR-rajapinnan kautta tehtävät haut ovat kuvattu tämän oppaan REST- rajapinta osiossa.