MetaDataPractitioner

MetaDataPractitioner profiiliin on määritelty sähköiseen lääkemääräykseen liittyvän lääkkeen määrääjän tiedot.

Yksilöintitietojen palautuksessa käytetään Name elementin Use elementissa seuraavia http://hl7.org/fhir/name-use -koodiston arvoja:

Arvo Selite
official virallinen nimi
nickname kutsuma nimi

idΣ0..1string
metaΣ0..1Meta
implicitRulesΣ ?!0..1uri
language0..1codeBinding
text0..1Narrative
contained0..*Resource
extensionI0..*Extension
modifierExtension?! I0..*Extension
id0..1string
extensionI0..*Extension
useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uriFixed Value
valueΣ0..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
activeΣ0..1boolean
id0..1string
extensionI0..*Extension
useΣ ?!0..1codeBinding
textΣ0..1string
familyΣ0..1string
givenΣ0..*string
prefixΣ0..*string
suffixΣ0..*string
periodΣ I0..1Period
telecomΣ I0..*ContactPoint
addressΣ0..*Address
genderΣ0..1codeBinding
birthDateΣ0..1date
photoI0..*Attachment
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
identifier0..*Identifier
id0..1string
extensionI0..*Extension
id0..1string
extensionI0..*Extension
systemΣ1..1uriFixed Value
versionΣ0..1string
codeΣ1..1code
displayΣ0..1string
userSelectedΣ0..1boolean
textΣ0..1string
periodI0..1Period
issuerI0..1Reference(Organization)
communication0..*CodeableConceptBinding