MetaDataPatient

MetaDataPatient profiiliin on määritelty sähköiseen lääkemääräykseen liittyvän potilaan tiedot.

Yksilöintitietojen palautuksessa käytetään Name elementin Use elementissa seuraavia http://hl7.org/fhir/name-use -koodiston arvoja:

Arvo Selite
official virallinen nimi
nickname kutsuma nimi

idΣ0..1string
metaΣ0..1Meta
implicitRulesΣ ?!0..1uri
language0..1codeBinding
text0..1Narrative
contained0..*Resource
extensionI0..*Extension
modifierExtension?! I0..*Extension
id0..1string
extensionI0..*Extension
useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uriFixed Value
valueΣ0..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
activeΣ ?!0..1boolean
id0..1string
extensionI0..*Extension
useΣ ?!0..1codeBinding
textΣ0..1string
familyΣ0..1string
givenΣ0..*string
prefixΣ0..*string
suffixΣ0..*string
periodΣ I0..1Period
telecomΣ I0..*ContactPoint
genderΣ0..1codeBinding
birthDateΣ0..1date
deceasedBooleanboolean
deceasedDateTimedateTime
addressΣ0..*Address
maritalStatus0..1CodeableConceptBinding
multipleBirthBooleanboolean
multipleBirthIntegerinteger
photoI0..*Attachment
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
relationship0..*CodeableConceptBinding
name0..1HumanName
telecomI0..*ContactPoint
address0..1Address
gender0..1codeBinding
organizationI0..1Reference(Organization)
periodI0..1Period
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
language1..1CodeableConceptBinding
preferred0..1boolean
generalPractitionerI0..*Reference(Organization | Practitioner | PractitionerRole)
managingOrganizationΣ I0..1Reference(Organization)
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
otherΣ I1..1Reference(Patient | RelatedPerson)
typeΣ1..1codeBinding