medicineId

Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja määrätyn lääkkeen osatunniste: MedicationRequest resurssin päätasolle tehty laajennus.

id0..1string
id0..1string
extensionI0..*Extension
url1..1uriFixed Value
id0..1string
extensionI0..*Extension
useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uriFixed Value
valueΣ0..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
id0..1string
extensionI0..*Extension
url1..1uriFixed Value
valuePositiveIntpositiveInt
url1..1uriFixed Value