Bundle

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen hakuoperaation vastauksessa palautetaan Bundle resurssi, joka sisältää reseptien yksilöintitietoja sisältäviä MedicationRequest resursseja lääkemääräyskohtaisesti.

Bundle resurssia käytetään sellaisenaan ja siihen ei ole kohdistettu profilointia.

Bundle resurssin käyttämistä on kuvattu tämän oppaan osiossa Vastauksen HTTP body