Vastauksen HTTP body

Onnistuneen pyynnön vastaukset

Onnistuneen hakuoperaation vastauksena palautuu Bundle resurssi-instanssi, joka on tyypiltään searchset (type). Bundle resurssin tiedoissa ilmaistaan hakutulosten määrä (total) sekä varsinaiset reseptin yksilöintitiedot MedicationRequest resurssi-instansseissa. Jokainen yksittäinen resepti on oma MedicationRequest instanssinssa Bundle rakenteen sisällä (entry).

Hakuoperaatio on onnistunut myös silloin, jos vastauksena ei palaudu yhtään MedicationRequest resurssi-instanssia. Tällöin hakutulosten määrä (total) on nolla.

   

   

Esimerkki Bundle resurssi-instanssista, jonka sisällä palautuu 3 MedicationRequest resurssi-instanssia

{
  "resourceType": "Bundle",
  "id": "92685db0-1b58-4cea-b1fa-289e8ab58892",
  "type": "searchset",
  "total": 3,
  "entry": [
    {
      "resource": {
        "resourceType": "MedicationRequest",
        ...
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "MedicationRequest",
        ...
      }
    },
    {
      "resource": {
        "resourceType": "MedicationRequest",
        ...
      }
    }
  ]
}

Esimerkki Bundle resurssi-instanssista, jonka hakutulos on nolla (esim. ei ole löytynyt hakuehtoja täyttäviä reseptin yksilöintietoja):

{
  "resourceType": "Bundle",
  "id": "073ce2b1-4c39-4cae-a479-ca59c8f74fef",
  "type": "searchset",
  "total": 0,
}

Palautuvat MedicationRequest resurssi-instanssit

Bundle resurssin sisällä palautuva yksittäinen MedicationRequest resurssi-instanssi sisältää yhden reseptin yksilöintitiedot. MedicationRequest-resurssista viitataan toisiin resursseihin. Näitä toisia resurssi-instansseja ovat Medication (lääkkeen tiedot), Patient (potilaan tiedot), Practitioner (määrääjän tiedot) ja Organization (määrääjän organisaation tiedot). Lisäksi palautuu PractitionerRole resurssi, jota tarvitaan, että voidaan ilmoittaa sekä Practitioner- että Organization-resurssit.

Hierarkia rakentuu seuraavasti:

 • MedicationRequest
  • viittaus Medication resurssiin
  • viittaus Patient resurssiin
  • viittaus PractitionerRole resurssiin
   • viittaus Practitioner resurssiin
   • viittaus Organization resurssiin

Näistä kaikista resursseista löytyy tästä implementointioppaasta profiilit, joissa on määritelty reseptin yksilöintitietojen mappaus FHIR tietoihin, profiileissa tarvittavat laajennukset (Extension) sekä tarkempia soveltamisohjeita (esim. käytettävien koodistojen sidonta koodattuihin tietotyyppeihin).

Viitattavat resurssi-instanssit palautuvat kaikki aina hakuoperaation vastauksessa MedicationRequest resurssi-instanssin sisällä contained elementissä.

Esimerkki MedicationRequest resurssi-instanssista (riisuttu, josta näkyy muiden resurssien suhteet):

{
  "resourceType": "MedicationRequest",
  "id": "1.2.246.10.11587985.93.2009.17985416544561458",
  "contained": [
    {
      "resourceType": "Medication",
      "id": "1",
      ...
    },
    {
      "resourceType": "Patient",
      "id": "2",
      ...
    },
    {
      "resourceType": "PractitionerRole",
      "id": "3",
      "practitioner": {
        "reference": "#4"
      },
      "organization": {
        "reference": "#5"
      }
    },
    {
      "resourceType": "Practitioner",
      "id": "4",
      ...
    },
    {
      "resourceType": "Organization",
      "id": "5",
      ...
    }
  ],
  ...
  "status": "active",
  ...
  "medicationReference": {
    "reference": "#1"
  },
  "subject": {
    "reference": "#2"
  },
  "authoredOn": "2020-04-27T14:03:37+03:00",
  "requester": {
    "reference": "#3"
  },
  "dosageInstruction": ...
}