Resurssit

Johdanto

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR palautuksessa käytettävät resurssit ja niistä muodostetut profiilit on kuvattu tässä osiossa löytyvien otsikoiden alla.

HUOM. Elementtien pakollisuuksiin ei ole profiileissa vielä otettu kantaa eikä yksilöintietojen palautuksesa tarpeettomia elementtejä ole poistettu.