Muutokset

26.8.2021: Korjattu Hakuoperaation HTTP pyynnön headerissa Authorization headerin tyyppi, oli virheellisesti Basic. Nyt tyypiksi määritelty oma Kanta-Rx.

12.10.2021: Tehty profilointimuutos renewalStatus -laajennukseen (uusimispyynnön tila), jossa laajennuksen alta poistettu ylimääräinen "extension" -tieto.

22.10.2021: Siirretty Suostumuskoodi, ConsentCode Authorization headerista omaksi http headereiksi (X-ConsentCode).

2.11.2021: Valmisteen vahvuus tekstinä –tieto (pharmaceuticalProductStrength –laajennus) nostettu ylemmäksi päätasolle Medication –resurssiin, oli aiemmin Ingredient -elementin alla. Apteekin seoksen nimi palautetaan samassa Medication -resurssin drug -laajennuksessa kuin muutkin nimi tiedot, jos apteekissa valmistettavalle lääkkeelle on annettu nimi.

Lisätty uusi laajennus prescriptionSavedByPharmacy, jossa välitetään tieto Apteekissa tallennetusta lääkemääräyksestä.

Kyselyparametrin dispenseStatus parameter.value[x] arvoksi muutettu 0..1, kyselyparametri oli aiemmin laitettu pakolliseksi tiedoksi.

12.11.2021: MedicationRequest -resurssin -kohtaan lisätty tarkennusta liittyen doseRange/doseQuantity -tietoihin.

Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö -kohtaan Lääkemääräyksen tiedot -taulukkoon lisätty tarkennuksia missä tieto palautuu.

17.11.2011: Pyynnön HTTP body Esimerkkihakuja -kohdan esimerkeistä poistettu ylimääräisiä "resourceType" : "Parameters" -tietoja

23.11.2021: MedicationRequest -resurssin -kohtaan lisätty tarkennusta vaihtuvan annostuksen ja frequency/frecyencyMax -tietojen esittämisestä resurssissa.

24.3.2022: Lisätty Medication -resurssin päätason laajennukset CNSdrug ja narcotic, näihin liittyen päivitetty Medication -resurssi, Medication esim 1 ja lisätty Medication esim 2.

13.4.2022: Lisätty authenticationMethod -tieto Hakuoperaation HTTP pyynnön headerin Authorization headerin taulukon user -kohtaan. Jäänyt epähuomiossa aiemmin pois taulukosta, mutta on ollut mukana esimerkeissä.

2.5.2022: Muutettu implemointiopas tuotannossa olevaksi versioksi, versio 1.0.

9.12.2022: Lisätty MedicationRequest –resurssiin dosageInstruction –elementtiin uusi weightPatientUnder12YearsOld –laajennus (Alle 12-vuotiaan potilaan paino) ja lääkevaihtokielto –tieto tuodaan substitution -elementissä. Lisätty Organization –resurssiin lääkkeen määrääjän määräyspaikan nimi. Sekä lääkkeen määrääjän ammattioikeus –tieto on lisätty Practitioner –resurssiin. Yksilöintitietojen kyselyparametrit -kohdasta poistettu parametri encompassingEncounter.id, sillä ko. parametri ei ole ollut mahdollinen tässä rajapinnassa (ei ole ollut myöskään Medical Records -rajapinnassa 29-haku). Lisätty Yksilöintitietojen kyselyparametrit -kohtaan, että representedOrganization.id parametri on mahdollinen vain apteekkien tehdessä hakua.

9.2.2023: Lääkemääräyksen tiedot -kohtaan tarkennettu Toimitukseen liittyviin tietojen palautumiseen, että laajennuksia ei palauteta mikäli ko. lääkemääräykseen ei liity yhtään toimitusta.

16.2.2023: Lisätty Bundle esimerkkiin 9.12.2022 lisätyt uudet tiedot, olivat jääneet päivittämättä siihen aiemmin.

5.5.2023: Siirretty uudet versiot Patient ja Practitioner -resursseista ja esimerkeistä, joissa sukunimen osien esittämisen muutos ("van" ja "der" samaan laajennukseen).

7.9.2023: Muutettu oppaan rakenne saavutettavaan muotoon.