Muutokset

26.8.2021: Korjattu Hakuoperaation HTTP pyynnön headerissa Authorization headerin tyyppi, oli virheellisesti Basic. Nyt tyypiksi määritelty oma Kanta-Rx.

12.10.2021: Tehty profilointimuutos renewalStatus -laajennukseen (uusimispyynnön tila), jossa laajennuksen alta poistettu ylimääräinen "extension" -tieto.

22.10.2021: Siirretty Suostumuskoodi, ConsentCode Authorization headerista omaksi http headereiksi (X-ConsentCode).

2.11.2021: Valmisteen vahvuus tekstinä –tieto (pharmaceuticalProductStrength –laajennus) nostettu ylemmäksi päätasolle Medication –resurssiin, oli aiemmin Ingredient -elementin alla. Apteekin seoksen nimi palautetaan samassa Medication -resurssin drug -laajennuksessa kuin muutkin nimi tiedot, jos apteekissa valmistettavalle lääkkeelle on annettu nimi.

Lisätty uusi laajennus prescriptionSavedByPharmacy, jossa välitetään tieto Apteekissa tallennetusta lääkemääräyksestä.

Kyselyparametrin dispenseStatus parameter.value[x] arvoksi muutettu 0..1, kyselyparametri oli aiemmin laitettu pakolliseksi tiedoksi.

12.11.2021: MedicationRequest -resurssin -kohtaan lisätty tarkennusta liittyen doseRange/doseQuantity -tietoihin.

Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö -kohtaan Lääkemääräyksen tiedot -taulukkoon lisätty tarkennuksia missä tieto palautuu.

17.11.2011: Pyynnön HTTP body Esimerkkihakuja -kohdan esimerkeistä poistettu ylimääräisiä "resourceType" : "Parameters" -tietoja

23.11.2021: MedicationRequest -resurssin -kohtaan lisätty tarkennusta vaihtuvan annostuksen ja frequency/frecyencyMax -tietojen esittämisestä resurssissa.

24.3.2022: Lisätty Medication -resurssin päätason laajennukset CNSdrug ja narcotic, näihin liittyen päivitetty Medication -resurssi, Medication esim 1 ja lisätty Medication esim 2.

13.4.2022: Lisätty authenticationMethod -tieto Hakuoperaation HTTP pyynnön headerin Authorization headerin taulukon user -kohtaan. Jäänyt epähuomiossa aiemmin pois taulukosta, mutta on ollut mukana esimerkeissä.

2.5.2022: Muutettu implemointiopas tuotannossa olevaksi versioksi, versio 1.0.