versionNumber

Asiakirjan versio: MedicationRequest resurssin päätasolle tehty laajennus.

id0..1string
extensionI0..*Extension
url1..1uriFixed Value
valuePositiveIntpositiveInt