versionNumber

Asiakirjan versio: MedicationRequest resurssin päätasolle tehty laajennus.

url1..1System.StringFixed Value
valuePositiveIntpositiveInt