Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation palautuksen sisältö on kuvattu tästä osiosta löytyvien otsikoiden alla.

Tarkemmat määrittelyt palautuvista tiedoista on profiloitu resursseihin ja on kuvattu tämän oppaan Resurssit osioon. Alla luettelo resursseista, joita Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaraatiossa käytetään.

  • MedicationRequest
  • Medication
  • Patient
  • PractitionerRole
  • Practitioner
  • Organization
  • Bundle

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation palautuksen tietosisältöön tullaan lisäämään kehityksen edetessä vielä seuraavat tiedot: alla olevat tiedot lisätty, kts. Muutoshistoria Muutokset

  • Apteekissa tallennettu lääkemääräys
  • Apteekin seoksen nimi