Lääkkeen tiedot

Medication resurssilla palautuvat lääkkeen tiedot on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
ATC-koodi ja ATC-koodin mukainen nimi Medication.code -
Lääkevalmisteen VNR-numero Medication.identifier -
Lääketietokantaan kuulumattoman valmisteen nimi Medication.extension drug
Valmisteen vahvuus ja yksikkö tekstinä Medication.extension pharmaceuticalProductStrength
Lääke- tai valmistemuoto Medication.form -
Valmisteen laji Medication.extension typeOfMedicinalProduct
PKV-lääke Medication.extension CNSdrug
Huume Medication.extension narcotic

Tarkemmat kuvaukset tiedoista löytyvät profiilista ja tämän implementointioppaan profiilin omalta sivulta MetaDataMedication.