Lääkkeen määrääjän tiedot

Lääkkeen määrääjän tiedot palautuvat kahdessa resurssissa: Practitioner ja Organization. Näissä palautuvat tiedot on lueteltu alla olevissa taulukoissa.

Practitioner

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Lääkkeen määrääjän yksilöintitunnus (SV-numero) Practitioner.identifier -
Lääkkeen määrääjän sukunimi Practitioner.name.family -
Lääkkeen määrääjän sukunimen etuliite Practitioner.name._family -
Lääkkeen määrääjän etunimi Practitioner.name.given -
Lääkkeen määrääjän kutsumanimi Practitioner.name.given -
Lääkkeen määrääjän ammattioikeus Practitioner.qualification -

Organization

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Lääkkeen määrääjän organisaatioyksikkö (palveluyksikkö) Organization.identifier -
Lääkkeen määrääjän organisaatioyksikön nimi (palveluyksikkö) Organization.name -
Lääkkeen määrääjän organisaatioyksikkö (palvelunantaja) Organization.partOf -

Tarkemmat kuvaukset tiedoista löytyvät profiilista ja tämän implementointioppaan profiilien omilta sivuilta MetaDataPractitioner ja MetaDataOrganization.