OperationOutcome

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen hakuoperaation virhevastauksessa palautetaan OperationOutcome resurssi, joka sisältää tarkemman virhevastauksen.

OperationOutcome resurssia käytetään sellaisenaan ja siihen ei ole vielä kohdistettu profilointia (esim. sidottu käytettävää virhekoodistoa).

OperationOutcome resurssin käyttämistä on kuvattu tämän oppaan osiossa Virhevastaukset