MetaDataPractitionerRole

MetaDataPractitionerRole profiilissa ei ole muutoksia verrattuna FHIR resurssiin. Profiili sisältää tarkempaa ohjeistusta resurssin käytöstä

idΣ0..1string
metaΣ0..1Meta
implicitRulesΣ ?!0..1uri
language0..1codeBinding
text0..1Narrative
contained0..*Resource
extensionI0..*Extension
modifierExtension?! I0..*Extension
identifierΣ0..*Identifier
activeΣ0..1boolean
periodΣ I0..1Period
practitionerΣ I0..1Reference(Practitioner)
organizationΣ I0..1Reference(Organization)
codeΣ0..*CodeableConcept
specialtyΣ0..*CodeableConceptBinding
locationΣ I0..*Reference(Location)
healthcareServiceI0..*Reference(HealthcareService)
telecomΣ I0..*ContactPoint
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
daysOfWeek0..*codeBinding
allDay0..1boolean
availableStartTime0..1time
availableEndTime0..1time
id0..1string
extensionI0..*Extension
modifierExtensionΣ ?! I0..*Extension
description1..1string
duringI0..1Period
availabilityExceptions0..1string
endpointI0..*Reference(Endpoint)