Home

Status

Tuotannossa.

Johdanto

Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas kuvaa FHIR-standardin mukaisen tietojen siirron Reseptikeskuksen ja potilas- tai apteekkitietojärjestelmien välillä. Oppaassa kuvataan REST-rajapintojen rakenne, resurssit, tehdyt laajennukset sekä palautettavien tietojen esimerkit.

Reseptikeskuksen ja potilas- ja apteekkitietojärjestelmien välistä FHIR- rajapintaa kehitetään asteittain. Implementointiopas sisältää tässä vaiheessa FHIR-rajapinnan ensimmäisen toteutuksen eli lääkemääräysten yksilöintitietojen haun ja palautuksen.

Lääkemääräysten yksilöintitietojen haut palauttavat reseptiasiakirjojen kuvailutietoja ja lisäksi myös joitakin varsinaisia reseptin tietoja. Näitä palautuvia yksilöintitietoja hyödynnetään valittaessa haettavaksi yksittäisiä lääkemääräysasiakirjoja (CDA R2 asiakirja).

Aiemmin yksilöintitietojen hakuun oli tarjolla ainoastaan HL7 V3 Medical Records (MR) rajapinta (alla olevan kuvan tapa 2). HL7 V3 MR rajapinta toimii yksilöintitietojen haussa ja yksittäisten lääkemääräysten haussa kuten aiemminkin, haun käyttötapauksiin ja skenaarioihin ei tule muutoksia, nekin toimivat kuten aiemmin.

CDA R2 määrittelyversion 4.00 tiedot palautuvat FHIR-rajapinnan lisäksi HL7 V3 MR asiakirjapalautuksissa. HL7 V3 MR rajapinnan yksilöintitietojen haussa ei kuitenkaan palauteta lääkemääräykseen määriteltyjä uusia rakenteisen annostuksen tietoja. Rakenteisen annostuksen tiedot palautuvat muiden yksilöintitietojen mukana ainoastaan tässä soveltamisoppaassa kuvatulla uudella FHIR REST-rajapinnalla ja sen hakuoperaatiolla $get-prescriptions-metadata (alla olevan kuvan tapa 1).

REST konteksti

Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation palautuksessa palautuvien tietojen toivotaan olevan riittäviä siihen, että niiden perusteella voidaan valita haettavaksi yksittäinen lääkemääräys. Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation toivotaan myös korvaavan tarpeen hakea kaikki lääkemääräysasiakirjat suoraan, sillä kaikki asiakirjat palauttava haku on raskas. Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation tavoitteena on olla sellainen, että se korvaa asiakirjojen suurten määrän haun tarpeellisuuden ja aidosti ensimmäisenä vaiheena olisi yksilöintitietojen haku.

Lisäksi yksilöintitietojen FHIR hakuoperaatio on avaus lääkemääräyksen rajapintojen kehittämiselle tulevaisuudessa FHIR-rajapinnoiksi.

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation kautta palautetaan ensimmäisessä kehitysvaiheessa:

  • Vastaavat tiedot kuin HL7 V3 MR haussa (RCMR_IN000029FI01) (pl. arkistointitila)
  • Rakenteisen annostuksen tiedot (jos annostus annettu rakenteisena)
  • Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste sekä määrätyn lääkkeen osatunniste
  • Annostusohje vain tekstinä
  • Valmisteen laji (korvaa poistuvan apteekissa valmistettavan lääkkeen osoitin tiedon)

Yksilöintitietojen FHIR hakuoperaatio ei ole varsinaisten lääkemääräysten hakurajapinta, vaan nimensä mukaisesti yksilöintitietojen palautusrajapinta. Se ei siis palauta lääkemääräyksen täydellisiä tietoja.

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR hakuoperaation kautta ei myöskään palauteta enää vanhoja tietoja, jotka ovat CDA R2 määrittelyiden versiossa 4.00 poistuneet käytöstä, esimerkiksi Apteekissa valmistettavan lääkkeen osoitin.

Lääkemääräyksen yksilöintitietojen FHIR hakuoperaatiossa palautettavat tiedot on kuvattu tarkemmin tämän oppaan osiossa Yksilöintitietojen palautuksen tietosisältö.

Määrittelyt eivät ole lopullisia vaan päivittyvät työn etenemisen ja mahdollisten kommenttien perusteella. Muutoshistoria löytyy osiosta Muutokset

Implemointiopas julkaistaan aluksi suomeksi, mutta jatkokehityksessä opas tullaan julkaisemaan myös englanniksi.

Kaikki tässä implementointioppaassa määritellyt profiilit perustuvat HL7® FHIR:n ® R4-versioon. Tämän implementointioppaan lukijalla oletetaan olevan perus FHIR-tietämys.

Implementointiopasta tullaan jatkossa täydentämään sen mukaisesti miten lääkityksen seuraavat kehitysvaiheet etenevät. Esimerkiksi Kansallinen lääkityslista tullaan palauttamaan FHIR- rajapinnan kautta.

Esimerkeissä käytetyt henkilötunnukset ovat testihenkilötunnuksia.

Yhteystiedot

FHIR-rajapinnan toteutukseen ja tähän oppaaseen liittyvät kysymykset voi laittaa osoitteeseen: chat.fhir.org-osoitteesta löytyvään Kanta FHIR Prescription streamiin tai sähköpostilla osoitteeseen kantakehitys@kanta.fi.