MetaDataMedication

Medication profiiliin on määritelty lääkemääräykseen liittyviä lääkkeiden tietoja.

Määrittelyssä on pyritty noudattamaan mahdollisimman paljon FHIR standardia. Lisäksi on jouduttu tekemään laajennuksia. Tarvittavat laajennukset on kuvattu kootusti omassa osiossaan Laajennukset.

drugI0..*Extension(string)
typeOfMedicinalProductI0..*Extension(Coding)
pharmaceuticalProductStrengthI0..*Extension(string)
narcoticI0..*Extension(boolean)
CNSdrugI0..*Extension(Coding)
useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ1..1uriFixed Value
valueΣ1..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
systemΣ1..1uriFixed Value
versionΣ0..1string
codeΣ1..1code
displayΣ1..1string
userSelectedΣ0..1boolean
textΣ0..1string
statusΣ ?!0..1codeBinding
manufacturerΣ I0..1Reference(Organization)
codingΣ0..*Coding
textΣ0..1string
amountΣ I0..1Ratio
itemCodeableConceptCodeableConcept
itemReferenceReference(Substance | Medication)
isActive0..1boolean
strengthI0..1Ratio
lotNumber0..1string
expirationDate0..1dateTime

Linkki Simplifierista löytyvää profiilimäärittelyyn: MetaDataMedication