usage

Lääkkeen käyttötarkoitus tekstinä: MedicationRequest resurssin päätasolle tehty laajennus.

id0..1string
extensionI0..*Extension
url1..1uriFixed Value
valueStringstring