Organization

Organization esimerkissä on lääkkeen määrääjän organisaatio -tiedot (terveydenhuollon palveluyksikön tai itsenäinen ammatinharjoittaja) Resurssin partOf -elementissä viitataan Organization -resurssiin, jolla esitetään terveydenhuollon palvelunantajan organisaatio -tiedot.

Organization esimerkki 1

{
  "resourceType": "Organization",
  "id": "organizationesim1",
  "identifier": [
    {
      "system": "urn:ietf:rfc:3986",
      "value": "urn:oid:1.2.246.10.123456.10.1"
    }
  ],
  "name": "Testi terveysasema",
  "partOf": {
    "reference": "Organization/organizationesim2"
  }
}

Organization esimerkki 2

{
  "resourceType": "Organization",
  "id": "organizationesim2",
  "identifier": [
    {
      "system": "urn:ietf:rfc:3986",
      "value": "urn:oid:1.2.246.10.123456.10"
    }
  ]
}