Tietoturva

Hakurajapinta noudattaa määrittelyjä Kanta-palvelut: tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset ja Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin.

Kaikki varsinainen liikennöinti tehdään näin käyttäen kaksisuuntaista TLS-yhteyttä ja tietoturva vastaa teknisen toteutuksen osalta muita Kanta-ydinpalveluiden rajapintoja.