Lääkemääräyksen tiedot

MedicationRequest resurssilla palautuvat tiedot on lueteltu alla olevissa taulukoissa:

  • Lääkemääräyksen tiedot
  • Toimitukseen liittyvät tiedot
  • Lääkemääräyksen tilatiedot
  • Muut tiedot

Lääkemääräyksen tiedot

Ensimmäisen taulukon tiedot on ryhmitelty Kansallisen koodistopalvelun Lääkitys/Tietosisältö - Lääkemääräys -koodiston tietojen mukaan. Kursivoidulla merkityt tiedot eivät ole THL tietosisältömäärittelyssä vaan tulevat FHIR:sta.

Tarkemmat kuvaukset tiedoista löytyvät profiilista ja tämän implementointioppaan profiilin omalta sivulta MetaDataMedicationRequest.

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Asiakirjan perustiedot
Asiakirjantunniste (OID) MedicationRequest.identifier -
Alkuperäisen asiakirjan tunniste (OID) MedicationRequest.identifier -
Asiakirjan versio MedicationRequest.extension versionNumber
Reseptin laji MedicationRequest.category -
Reseptisanoman tyyppi MedicationRequest.statusReason -
Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajille MedicationRequest.meta.security -
Reseptin hoidolliset tiedot
Lääkemääräyksen määräyspäivä MedicationRequest.authoredOn -
Reseptin voimassaolon loppupäivä MedicationRequest.dispenseRequest.validityPeriod -
Reseptin uudistamiskielto MedicationRequest.extension neRep
Lääkkeen määrä reseptillä
Määrätyn määrän esittämistapa MedicationRequest.dispenseRequest.extension prescriptionType
Pakkausten lukumäärä MedicationRequest.dispenseRequest.extension package.packageAmount
Pakkauskoon kerroin MedicationRequest.dispenseRequest.extension package.packageFactor
Pakkauskoko tekstinä MedicationRequest.dispenseRequest.extension package.packageSizeText
Lääkkeen kokonaismäärä ja määrän yksikkö MedicationRequest.dispenseRequest.extension totalAmount
Lääkkeen määrä ajanjaksolla ilmaistuna MedicationRequest.dispenseRequest.extension validityTime
Iterointien lukumäärä MedicationRequest.dispenseRequest.numberOfRepeatsAllowed -
Iterointien väli päivissä MedicationRequest.dispenseRequest.dispenseInterval -
Lääkehoidon perustiedot
Pysyvä lääkitys MedicationRequest.extension permanentMedication
Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste MedicationRequest.extension medicineId
Määrätyn lääkkeen osatunniste MedicationRequest.extension medicineIdPart
Lääkevaihtokielto MedicationRequest.substitution -
Lääkkeen käyttötarkoitus
Lääkkeen käyttötarkoitus tekstinä MedicationRequest.extension usage
Reseptin hallinnolliset tiedot
Annosjakelu MedicationRequest.extension doseDispensing
Lääkkeen annostustiedot reseptillä
Sic!-merkintä MedicationRequest.dosageInstruction.extension sic
Tekstimuotoinen annostusohje MedicationRequest.dosageInstruction.text -
Annostusohje vain tekstinä MedicationRequest.dosageInstruction.extension onlyTextDosageInUse
Alle 12-vuotiaan potilaan paino MedicationRequest.dosageInstruction.extension weightPatientUnder12YearsOld
Rakenteinen annostusohje
Lääkkeen antoreitti ja -tapa MedicationRequest.dosageInstruction.route -
Käyttöohjeen lisätieto MedicationRequest.dosageInstruction.additionalInstruction.text -
Annostelukausi
Annostelukauden kesto MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.bounds (boundsDuration/boundsRange) -
Annostelukauden alkuaika MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.boundsPeriod.start -
Annostelukauden päättymisaika MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.boundsPeriod.end -
Lääke tauolla MedicationRequest.dosageInstruction.extension medicinePauseInterval
Annostus tarvittaessa MedicationRequest.extension dosageIfNeeded
Annosjakson pituus MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.period (+ periodMax) -
annoksen toistumat MedicationRequest.dosageInstruction.timing.frequency MedicationRequest.dosageInstruction.timing.frequencyMax FHIRssa annoksen toistumat toimivat eri tavoin kuin CDAssa
Annosjakson pituus yksikkö MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.periodUnit -
Annokset
Annosjakson päivä MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.dayOfWeek -
Annosaika MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.timeOfDay -
Annosajankohta MedicationRequest.dosageInstruction.timing.repeat.when -
Annos tarvittaessa MedicationRequest.dosageInstruction.asNeededBoolean -
Annos ja annosyksikkö MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose -
Annos (fysikaalinen) ja annosyksikkö MedicationRequest.dosageInstruction.doseAndRate.dose -

Toimitukseen liittyvät tiedot (nämä tiedot eivät palaudu ja laajennus jää pois, mikäli ko. lääkemääräykseen ei liity yhtään toimitusta)

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Jäljellä oleva lääkkeen määrä tekstinä MedicationRequest.dispenseRequest.extension drugRemainingQuantityText
Toimituksen ajankohta (viimeisen toimituksen päivämäärä) MedicationRequest.dispenseRequest.extension dispenseEffectiveTime
Edellinen toimitettu määrä MedicationRequest.dispenseRequest.extension previousDispense

Lääkemääräyksen tilatiedot

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Toimitustila
Lääkemääräyksen toimitustila MedicationRequest.extension dispenseStatus.dispenseStatus
Mitätöinnin syy (jos toimitustila=4) MedicationRequest.extension dispenseStatus.invalidationReason
Varaustila
Lääkemääräyksen varaustila MedicationRequest.extension reservedStatus.reservedStatus
Varauksen tehnyt organisaatio MedicationRequest.extension reservedStatus.reservedLockOwner
Lukitustila
Lääkemääräyksen lukitustila MedicationRequest.extension lockStatus.lockStatus
Lukituksen tehnyt organisaatio MedicationRequest.extension lockStatus.lockOwner
Uusimispyynnön tila
Lääkemääräyksen uusimispyynnön tila MedicationRequest.extension renewalStatus.renewalStatus

Muut tiedot

Palautettava tieto FHIR-resurssi ja elementti Profiloinnissa käytetty laajennuksen nimi
Voimassaolotila MedicationRequest.status -
Todellinen toimitustila MedicationRequest.extension realDispenseStatus
Lääkkeen määrätty määrä tekstinä MedicationRequest.dispenseRequest.extension drugPrescribedQuantityText
Apteekissa tallennettu lääkemääräys MedicationRequest.extension prescriptionSavedByPharmacy