Laajennukset

Kaikki tehdyt laajennukset löytyvät tämän otsikon alta. Laajennuksia on tehty MedicationRequest- ja Medication- profiileihin. Laajennuksia on tehty pohjaresurssin päätasolle, syvemmälle hierarkioihin sekä tietotyyppeihin.

Päätaso Elementti Tietotyyppi Laajennuksen nimi Selite
MedicationRequest dosageInstruction.timing.repeat boundsDuration boundsDurationStartDate Annostelukauden alkuaika, kun kesto vakio
MedicationRequest dosageInstruction.timing.repeat boundsRange boundsRangeStartDate Annostelukauden alkuaika, kun kesto vaihteluvälinä
MedicationRequest dispenserequest - dispenseEffectiveTime Toimituksen ajankohta
MedicationRequest - - dispenseStatus Toimitustila
MedicationRequest - - dosageIfNeeded Annostus tarvittaessa
MedicationRequest - - doseDispensing Annosjakelu
MedicationRequest - - drugPrescribedQuantityText Lääkkeen määrätty määrä tekstinä
MedicationRequest - - drugRemainingQuantityText Jäljellä oleva lääkkeen määrä tekstinä
MedicationRequest - - lockStatus Lukitustila
MedicationRequest - - medicineId Määrätyn lääkkeen yksilöivä tunniste ja määrätyn lääkkeen osatunniste
MedicationRequest dosageInstruction dosage medicinePauseInterval Lääke tauolla
MedicationRequest - - neRep Reseptin uudistamiskielto
MedicationRequest dosageInstruction dosage onlyTextDosageInUse Annostusohje vain tekstinä
MedicationRequest dispenseRequest - package Pakkaus
MedicationRequest - - permanentMedication Pysyvä lääkitys
MedicationRequest dispenseRequest - prescriptionType Määrätyn määrän esittämistapa
MedicationRequest dispenseRequest - previousDispense Edellinen toimitettu määrä
MedicationRequest dispenseRequest - realDispenseStatus Todellinen toimitustila
MedicationRequest - - renewalStatus Uusimispyynnön tila
MedicationRequest - - reservedStatus Varaustila
MedicationRequest - - prescriptionSavedByPharmacy Apteekissa tallennettu lääkemääräys
MedicationRequest dosageInstruction dosage sic Sic!-merkintä
MedicationRequest dispenseRequest - totalAmount Lääkkeen kokonaismäärä
MedicationRequest - - usage Lääkkeen käyttötarkoitus tekstinä
MedicationRequest dispenseRequest - validityTime Lääkkeen määrä ajanjaksolla ilmaistuna
MedicationRequest - - versionNumber Asiakirjan versio
Medication - - drug Lääkevalmisteen kauppanimi tai lääkeaine ja apteekin seoksen nimi
Medication - - typeOfMedicinalProduct Valmisteen laji
Medication - - pharmaceuticalProductStrength Valmisteen vahvuus ja yksikkö tekstinä
Medication - - CNSdrug PKV-lääke
Medication - - narcotic Huume
MedicationRequest dosageInstruction - weightPatientUnder12YearsOld Alle 12-vuotiaan potilaan paino