Vastauksen HTTP header

Vastauksessa palautuvat HTTP header-tiedot ovat seuraavat:

  • Content-Type: paluu-sanoman muoto: application/fhir+json;charset=UTF-8
  • X-Request-Id: vastaussanoman yksilöivä tunniste. esim.: 224895b7-39f0-48bb-81ce-63550d05b55d
  • X-Correlation-Id (optional): pyyntösanoman yksilöinyt tunniste, esim.: 2a844596-bee7-4173-b469-cef15b1554c0

Lisätiedot X-alkuisista FHIR custom headereista: FHIR custom headers

Vastauksen HTTP header esimerkki

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/fhir+json;charset=UTF-8
X-Request-Id: 224895b7-39f0-48bb-81ce-63550d05b55d
X-Correlation-Id: 2a844596-bee7-4173-b469-cef15b1554c0