Vastauksen HTTP statuskoodit

Aluksi käytössä ovat seuraavat HTTP status koodit:

Koodi Kuvaus
200 (OK) Onnistunut hakupyyntö
400 (Bad Request) Virhetilanteeseen päätynyt hakupyyntö
500 (Internal Server Error) Sisäinen tekninen virhe

Näitä tullaan jatkossa tarkentamaan varsinkin virheisiin liittyvien statuskoodien osalta.