MetaDataOrganization

MetaDataOrganization profiiliin on määritelty terveydenhuollon palveluyksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tiedot.

Resurssin partOf -elementissä viitataan Organization -resurssiin, jolla esitetään terveydenhuollon palvelunantajan tiedot.

useΣ ?!0..1codeBinding
typeΣ0..1CodeableConceptBinding
systemΣ0..1uriFixed Value
valueΣ0..1string
periodΣ I0..1Period
assignerΣ I0..1Reference(Organization)
activeΣ ?!0..1boolean
typeΣ0..*CodeableConcept
nameΣ I0..1string
alias0..*string
telecomI0..*ContactPoint
addressI0..*Address
partOfΣ I0..1Reference(Organization)
purpose0..1CodeableConceptBinding
name0..1HumanName
telecomI0..*ContactPoint
address0..1Address
endpointI0..*Reference(Endpoint)