Pyynnön HTTP body

Operaation kyselyparametrit ovat kuvattu tämän oppaan kohdassa Yksilöintitietojen kyselyparametrit. Kyselyparametrit välitetään HTTP pyynnön body-osassa Parameters resurssin avulla.

Yksittäiset parametrit yhdistetään AND ehdolla ja parametrien toistumat OR ehdolla.

Alla esimerkki Parameters resurssi-instanssista

{
  "resourceType": "Parameters",
  "parameter": [
  {
   "name": "patientIdentifier",
   "valueIdentifier": {
     "system": "urn:oid:1.2.246.21",
     "value": "010308A9016"
   }
  },
  {
   "name": "assignedAuthorId",
   "valueIdentifier": {
     "system": "urn:oid:1.2.246.537.25",
     "value": "032763"
   }
  },
  {
   "name": "statusReason",
   "valueCoding": {
     "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",
     "code": "1"
   }
  },
  {
   "name": "statusReason",
   "valueCoding": {
     "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",
     "code": "2"
   }
  },
  {
   "name": "statusReason",
   "valueCoding": {
     "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006",
     "code": "3"
   }
  } 
 
  ]
}

Esimerkkihakuja

Alla on kuvattu yksilöintitietojen yleisimmin käytettyjä hakuyhdistelmiä. Laajemmin erilaisia hakuyhdistelmiä löytyy Reseptien haku- liitteistä potilas- ja apteekkitietojärjestelmille. Kyselyn syy välitetään pyynnön HTTP header-osuudessa.

Yksilöintitietojen haku Reseptikeskuksesta

Potilastietojärjestelmä

Reseptien haku hoitoa varten, kaikki määräykset

 • Hakuehdot: henkilötunnus
{
  "resourceType" : "Parameters",
  "parameter" : [
    {
      "name""patientIdentifier",
      "valueIdentifier": {
         "system""urn:oid:1.2.246.21",
         "value""010308A9016"
      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "1" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "2" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "3" 

      }
   }
  ]
}


Apteekkitietojärjestelmä

Reseptien haku toimittamista varten (avoapteekki)

 • Hakuehdot: henkilötunnus, dispenseStatus

{
  "resourceType" : "Parameters",
  "parameter" : [
    {
      "name""patientIdentifier",
      "valueIdentifier": {
         "system""urn:oid:1.2.246.21",
         "value""010308A9016"
      }
   },
	{ 
	 "name" : "dispenseStatus",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40121.2006", 
	  "code": "1" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "1" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "2" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "statusReason",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.5.40105.2006", 
	  "code": "3" 

      }
   },
	{ 
	 "name" : "category",
	  "valueCoding" : { 
	  "system": "urn:oid:1.2.246.537.6.605.2014", 
	  "code": "1" 

      }
   }


  ]
}