Velferdsteknologisk knutepunkt - DHO (R4 - norsk)

Digital hjemmeoppfølging

Denne guiden beskriver FHIR-profiler for digital hjemmeoppfølging, basert på Velferdsteknologisk knutepunkt, VKP.

VKP skal støtte journalføring ved lukking av ulike typer varsler, journalføring av frittstående notater, samt uthenting av informasjon fra EPJ.

Journalføring av varsler

VKP skal støtte journalføring ved lukking av følgende typer varsler:

Varsel ved måling
Ved lukking og journalføring av varsel tilknyttet måling skal det sendes inn en Bundle av type Document med følgende innhold:

Varsel ved manglende måling
Ved lukking og journalføring av varsel om at forventet måling ikke er innrapportert skal det sendes inn en Bundle av type Document med følgende innhold:

  • DetectedIssue - representerer varselet, med alvorlighetsgrad og henvisning til hvilken måling som ikke ble rapportert inn
  • Composition - notat som beskriver oppfølgingen av varselet

Varsel ved mottatt skjemabesvarelse
Ved lukking og journalføring av varsel tilknyttet skjemabesvarelse skal det sendes inn en Bundle av type Document med følgende innhold:

  • DetectedIssue - representerer varselet, med alvorlighetsgrad
  • QuestionnaireResponse - representerer skjemabesvarelsen, i form av en liste med spørsmål og svar
  • Observation - representerer beregnet poengsum for skjemabesvarelsen
  • Composition - notat som beskriver oppfølgingen av varselet

Varsel ved manglende skjemabesvarelse
Ved lukking og journalføring av varsel om at forventet skjemabesvarelse ikke er mottatt skal det sendes inn en Bundle av type Document med følgende innhold:

  • DetectedIssue - representerer varselet, med alvorlighetsgrad og navn på skjemaet som ikke ble besvart
  • Composition - notat som beskriver oppfølgingen av varselet

Varsel ved inaktiv pasient
Ved lukking og journalføring av varsel om at pasienten ikke har respondert i en viss periode skal det sendes inn en Bundle av type Document med følgende innhold:

  • DetectedIssue - representerer varselet, med alvorlighetsgrad
  • Composition - notat som beskriver oppfølgingen av varselet

Journalføring av frittstående notater

VKP støtter journalføring av frittstående notater, i form av en Composition.

Laging av sett med måleverdier

VKP støtter lagring av et sett med måleverdier i labmodul eller tilsvarende verktøy for strukturert lagring/kurve. Det sendes da en Bundle av type Collection med Observations.

Uthenting av informasjon fra EPJ

Uthenting av pasientinformasjon: Det returneres da en Patient.