Patient

VKP-profilen VkpPatient benyttes for å representere pasient-informasjon.

Bruk av profil-feltene

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene. For komplett beskrivelse, se VkpPatient.

Felt Beskrivelse
Address Adresse
Gender Kjønn: male/female
Identifier ID-nummer for pasienten, normalt fødselsnummer eller D-nummer
Language Språk man kan kommunisere med pasienten på, f.eks. "norsk"
MaritalStatus Sivilstatus, se maritalstatus.
Name Navn: Given, family
Nationality Nasjonalitet i henhold til ISO 3166-1, f.eks. "NO"
Telecom Liste av telefonnummer
UrbanDistrict Bydel