Device

Ulike typer sensorer/apparater representeres med standard FHIR-ressurs Device.

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene:

Felt Beskrivelse
deviceName Navn på enheten
identifier Unik ID for enheten
type type enhet, f.eks. trygghetsalarm
location informasjon om hvor enheten er plassert
modelNumber modellnummer for enheten
owner eier av enheten