Questionnaire

Standard FHIR-ressurs Questionnaire kan benyttes for å reprentere et spørreskjema (skjema-definisjonen) tilknyttet en skjemabesvarelse.

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene:

Felt Beskrivelse
name Navn på spørreskjema
item Hvert item representerer ett spørsmål i skjemaet
item.text Spørsmålstekst
item.linkId Nummer/Id for spørsmålet. Kan benyttes for å referere til relevant spørsmål fra en tilhørende QuestionnaireResponse