Observation

Målinger og poengsum for skjemabesvarelse rapporteres inn ved med profilen VkpObservation, med type måling og enhet angitt ved kodeverdier som vist i tabellen under.

Generelt om kodeverk for observasjonstyper

To kodeverk er utbredt for observasjonstyper: LOINC og SNOMED CT. VKP vil i utgangspunktet basere seg på LOINC, der det finnes dekkende koder, men benytter SNOMED CT der dette er nødvendig for å være presis nok. På sikt planlegger VKP å støtte både LOINC og SNOMED CT.

Observasjoner innen digital hjemmeoppfølging

Type observasjon LOINC-kode SNOMED CT-kode Kode for måleenhet
puls 8867-4 - heart rate 364075005 – heart rate
(78564009 - pulse)
/min
blodtrykk 85354-9 – Blood pressure
8480-6 - Systolic blood pressure
8462-4 - Diastolic blood pressure
271649006 - Systolic blood pressure
271650006 - Diastolic blood pressure
mm[Hg]
oksygenmetning 2708-6 - Oxygen saturation in Arterial blood 431314004 - Peripheral oxygen saturation %
blodsukker 15074-8 - Glucose [Moles/volume] in Blood 434912009 - Blood glucose concentration mmol/L
temperatur 8310-5 - Body temperature 276885007 - Core body temperature Cel, [degF]
kroppsvekt 29463-7 - Body weight 27113001 - Body weight g, kg, [lb_av]
poengsum for skjemabesvarelse 74465-6 - Questionnaire response Document

Andre typer observasjoner

Type observasjon LOINC-kode SNOMED CT-kode Kode for måleenhet
NEWS2-score 1104051000000101
ACVPU 404996007