vkp-composition-event.codesystem

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/vkp-composition-event-v090 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
0hendelse meldtHendelsen ble registrert
1hendelse behandlesBehandling påbegynt
3hendelse kvittertHendelsen ble kvittert ut
4hendelse til utrykningAnsvar for hendelsen ble overført til utrykningsenhet
5hendelse ok utrykningUtrykningsenhet aksepterte ansvar for hendelsen
6årsakÅrsak til hendelsen
7tiltakKort beskrivelse av tiltak
8samtaleBeskrivelse av samtaler startet fra responsløsningen
9aksjonUtrykning / overføring til hjemmetjenesten: Ansvar overført til [navn på enhet], + eventuell informasjon om avvisninger
10annen aktørAndre involverte operatører enn den som avsluttet (angitt med bruker-ID)