vkp-composition-section.codesystem

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/vkp-composition-section-v090 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
1notatSeksjon for generelle, manuelt genererte notater
1.1beskrivelse av oppfølgingBeskrivelse av oppfølging/håndtering av alarm
1.2beskrivelse av hendelseBeskrivelse av hendelse
1.3kommentarSpesifikk kommentar. Kan brukes bl.a. for å kommentere enkeltmålinger i DHO-sammenheng.
2sammenstilt tekstSystemgenerert, sammenstilt tekst