Communication

Dialog/chat med pasienten representeres med standard FHIR-ressurs Communication.

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene:

Felt Beskrivelse
status Siden dialogen logges når den er avsluttet, er status normalt 'completed'
sent Tidsstempel for når meldingen ble sendt (hvis kjent)
received Tidsstempel for når meldingen ble mottatt (hvis kjent)
sender Den som sendte melingen
receiver Den som var mottaker av meldingen, kan være utstyr som for eksempel en medisindispenser (når det sendes en melding som vises på displayet på medisindispenseren)
payload.contentString Innholdet i meldingen som skal journalføres