VkpObservation

VkpObservation er den generelle profilen for observasjoner i VKP. Profilen er basert på standard Observation-ressurs, med følgende VKP-spesifikke tilpasninger:

  • Observasjonen skal angi pasienten i subject, dvs. subject skal alltid ha en verdi. Pasienten angis normalt med et norsk identifikasjonsnummer i subject.identifier, men kan alternativ referere til en Patient-ressurs.
  • Observasjonen skal angi hvem som er ansvarlig for målingen i performer, dvs. performer skal ha minst en verdi som angir en helseaktør. Performer vil normal innehold identifikasjonen til aktøren i identifier, men kan alternativ referere til en Practitioner-ressurs.

Bruk av profil-feltene

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene. For komplett beskrivelse, se General Vkp Observation.
Merk at blodtrykk avviker fra den generelle beskrivelsen, fordi den består av to komponenter (overtrykk, undertrykk), med tilhørende verdi, enhet og referanseområde.

Felt Beskrivelse
code Angir type observasjon, som beskrevet i oversikten for Observation
subject Angir pasienten ved identifier (norsk identifikasjonsnummer) eller referanse til en Patient-ressurs
effective Dato/tidspunkt da målingen ble utført/registrert
performer Referanse til organisasjonen som står ansvarlig for registrering av målingen. Angis ved identifier eller referanse til Organization-ressurs
value Måleverdi og enhet
interpretation Angir "alvorlighetsgrad" for målingen hvis relevant
note Evt. kommentar/beskrivelse av målingen (ikke oppfølgingen av denne)
device Apparat/sensor som utførte målingen, hvis relevant. Angis ved identifier eller referanse til Device-ressurs
referenceRange Angir referanseområdene / terskelverdiene som gjelder for denne målingen, hvis relevant. For hvert slikt intervall angis terskelverdiene med low og high. Type angir alvorlighetsgraden for dette intervallet, i henhold til kodeverket ObservationInterpretationCodes. Alle relevante intervaller bør fylles ut, ikke bare det observasjonen faller innenfor.
component Benyttes normalt ikke ved bruk av standard VkpObservation