vkp-alert-code

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/vkp-alert-code-v090 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
1Elektronisk medisineringsstøtteAvvikssituasjon ved bruk av medisindispenser
1.1Ikke utlevertMedisin ikke utlevert: Medisinen ble ikke utlevert til planlagt tid
1.2Utlevering forhindret av medisinmangelMedisin ikke utlevert: Medisinen ble ikke utlevert til planlagt tid fordi det var tomt for medisin i medisindispenseren
1.3Mangler utleveringsbekreftelseMedisin ikke utlevert: Usikkert om medisinen ble utlevert til planlagt tid, ikke mottatt utleveringsbekreftelse
1.4Melding ikke lestMedisin ikke utlevert: Melding på medisindispenser ble ikke kvittert ut av bruker
1.5Teknisk feilUtmating stanset: Teknisk feil på medisindispenser
1.6Pose ikke lestUtmating stanset: Medisindispenseren har ikke klart å lese medisinposen
1.7Feil ved rullUtmating stanset: Feil ved multidoserullen
1.8Rull sitter fastUtmating stanset: Multidoserullen sitter fast i medisindispenseren
1.9Full skuffUtmating stanset: Skuffen for utelatte medisiner er full
1.10Medisin venterMedisin og medisinplan: Medisin venter
1.11Mangler tilstrekkelig mengde medisinMedisin og medisinplan: Medisindispenseren har ikke nok medisiner til planlagt reise
1.12Snart tomt for medisinMedisin og medisinplan: Medisindispenseren har få doser igjen
1.13Tomt for medisinMedisin og medisinplan: Medisindispenseren er tom for medisin
1.14Mangler tidsplanMedisin og medisinplan: Medisindispenseren har ingen tidsplan for medisinering
1.15Endringskontroll av medisinplanMedisin og medisinplan: Kontroll av medisinplan etter endring fra apoteket
1.16Rull behandletMedisin og medisinplan: Medisinposer fjernet, ny multidoserull satt inn eller medisinering endret manuelt i medisindispenseren
1.17Batteri lavtTeknisk varsel: Batteriet i medisindispenseren er i ferd med å gå tomt
1.18Batteri tomtTeknisk varsel: Tomt for batteri, systemet har slått av medisindispenseren
1.19Ikke tilkoblet strømTeknisk varsel: Medisindispenseren er ikke tilkoblet strøm
1.20Ingen kontaktTeknisk varsel: Ingen kontakt med medisindispenseren
1.21Dispenser åpenTeknisk varsel: Medisindispenseren er åpen
1.22InnbruddTeknisk varsel: Medisindispenseren har registrert ulovlig forsøk på åpning
1.23Dosett feilplassertTeknisk varsel: Dosetten ligger på skrå eller opp-ned
2LokaliseringsteknologiVarsler fra lokaliseringsteknologi (GPS)
3TrygghetsalarmVarsler fra trygghetsalarm
4Digitalt tilsynVarsler fra sensorikk tilknyttet digitalt tilsyn
4.1FallFall observert
4.2Forlatt sengenPerson har forlatt sengen
4.3Satt seg opp sengPerson har satt seg opp i sengen
4.4Reist seg fra stolPerson har reist seg fra stolen
4.5Kommet inn romPerson har gått inn i rommet
4.6Forlatt romPerson har forlatt rommet
4.7Uventet langt oppholdHar vært lenge borte fra rommet
4.8Aktivitet romAktivitet i rommet
4.9InaktivitetInaktivitet
4.10Høyt lydnivåHøyt lydnivå i rommet
4.11BrannalarmBrannalarm
4.12FraværDet er ikke registrert person i rommet på et tidspunkt hvor det skal være person i rommet
4.13KnappetrykkPerson har trykket på knappen
4.14SnortrekkPerson har trukket i snoren
4.15Dør åpnetDøren har blitt åpnet
4.16Dør lukketDøren har blitt lukket
4.17VannalarmVann er detektert, mulig lekkasje
4.18BevegelseUventet bevegelse registrert
4.19Manglende bevegelseIngen bevegelse registrert når bevegelse var forventet
4.20Lagt seg sengPerson har lagt seg i seng
4.21Forlatt boligPerson har forlatt boligen
4.22Mislykket brukeranropMislykket brukeranrop
4.23Inaktivitet badUventet langt opphold på badet
4.24EpilepsiEpilepsi
5Digital hjemmeoppfølgingVarsel ved digital hjemmeoppfølging
5.1Oppsummerende varselVarsel som dekker flere undervarsler
5.2Handling utførtHandling utført
5.2.1Måledata rapportertMåledata rapportert
5.2.2SkjemabesvarelseSkjemabesvarelse
5.2.3Annen handling utførtAnnen handling utført
5.3Inaktiv pasientInaktiv pasient
5.3.1Manglende skjemabesvarelseManglende skjemabesvarelse
5.3.2Måling ikke rapportertMåling ikke rapportert
6Elektronisk dørlåsVarsel fra elektronisk dørlås
7SykesignalanleggVarsel fra sykesignalanlegg
7.1InkontinensInkontinens