VkpObservationBodytemp

Kroppstemperatur representeres med profilen VkpObservationBodytemp, basert på standardprofilen Observation Body Temperature Profile, med VKP-spesifikke tilpasninger tilsvarende som for VkpObservation.

Full profil: Vkp VitalSigns Observation - Body temperature.