QuestionnaireResponse

Skjemabesvarelser representeres med egen VKP-profil: VkpQuestionnaireResponse

Skjemadefinisjonen kan representeres bare ved navn eller ved å inkludere hele definisjonen, ved referanse til en Questionnaire.

Bruk av feltene

Tabellen under beskriver bruken av de viktigste feltene. For komplett beskrivelse, se VkpQuestionnaireResponse.

Felt Beskrivelse
questionnaire.questionnaireDisplay Navn på skjema/skjemadefinisjon
status Fast verdi: completed
subject Pasienten skjemaet gjelder
author Den som fylte ut skjemaet (kan være en annen enn pasienten selv, f.eks. pårørende eller hjelper
item Liste av spørsmål og svar
item.text Spørsmålsteksten (inkludert evt. hjelpetekst som er relevant å se i journalen)
item.answer Svar på spørsmålet