Organization HL7 Norway

Workshop nasjonal FHIR-profilering 22.september

avatar   oyvindaassve  

En samordnet ibruktakelse av FHIR ved hjelp av profilering er nødvendig for å sikre semantisk samhandlingsevne nasjonalt nivå. I profileringen gjøres de sentrale standardiseringsvalgene som for eksempel hvilke identifikatorer og kodeverk/ terminologier skal benyttes for overføring av en viss type informasjon, og hvilke internasjonale implementasjonsguider ønsker vi eventuelt å være orientert mot.

HL7 Norge har de siste par årene etablert en rekke basisprofiler, men vi ser nå behovet for videre standardisering gjennom det vi kaller nasjonale områdeprofiler. Hovedvekt for møtet vil være gjennomgang av prinsipper og metode for områdeprofiler og hvordan vi skal få standardisering til å fungere mest mulig effektivt på dette nivået. Det er også to dokumentorienterte basisprofiler til godkjenning.

På grunn av corona-situasjonen vil arrangementet denne gangen gjennomføres på Skype.

Overordnet agenda:

  • Velkommen og introduksjon v/ Line Sæle
  • Kort introduksjon til nasjonalt profileringshierarki og gjennomgang av prinsipper for områdeprofiler med påfølgende diskusjon v/ Øyvind Aassve
  • Gjennomgang av metode for utvikling/ forvaltning av områdeprofiler med påfølgende diskusjon v/ Thomas Rosenlund
  • Gjennomgang av forslag til basisprofilene (Composition og DocumentReference) med påfølgende diskusjon
  • Oppsummering av videre prosess og diskusjon rundt prioritering av profiler for neste workshop
  • Videre arbeid i HL7 Norge – er det behov for hyppigere samling av community?

Tid: Tirsdag 22.september 09:00- ca 14:00
Sted: Skype
Frist for påmelding: Fredag 18.september kl 15

Utkast til basisprofiler og prinsipper for områdeprofiler vil bli sendt ut i forkant av workshopen.

Dersom det er andre personer dere mener bør være med, er det fint om dere videresender invitasjonen.

Påmelding sendes til undertegnede på oyvind.aassve@ehelse.no eller til post@hl7.no.

Other news from HL7 Norway
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer online fagseminar for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling rundt bruk av HL7 FHIR.
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer ny workshop for utarbeidelse av nye basisprofiler og gjennomgang av forslag til prinsipper for områdeprofiler
Oyvind Aassve
HL7 Norge har etter felles høring godkjent første sett av FHIR basisprofiler for R4
Oyvind Aassve
HL7 Norge inviterer til ny workshop om nasjonal profilering mandag 4.november. Hovedtema for workshopen vil være Encounter og Observation-ressursene
Line
FHIR Profiler, Implementasjonsguider, Messaging og Documents. Foreleser Rene Spronk. Kurset er på engelsk.
Line
Kurs - FHIR for Executives
Line
05.Februar inviterer HL7 Norge til Workshop på Gardermoen.