Organization HL7 Norway

FHIR Workshop på Gardermoen

avatar   LineSele  

Overordnet agenda: • Kort introduksjon til nasjonalt profileringsarbeid • Kort introduksjon til grunndata • Gjennomgang og diskusjon rundt forslag til hver av basisprofilene • Videre prosess og diskusjon rundt behov for og prioritering av basisprofiler for andre FHIR ressurser

Tid: 09:30-16:00 Sted: Radisson Blu Gardermoen

Referat legges ut her.

Other news from HL7 Norway
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer online fagseminar for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling rundt bruk av HL7 FHIR.
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer ny workshop for utarbeidelse av nye basisprofiler og gjennomgang av forslag til prinsipper for områdeprofiler
Oyvind Aassve
HL7 Norge har etter felles høring godkjent første sett av FHIR basisprofiler for R4
Oyvind Aassve
HL7 Norge inviterer til ny workshop om nasjonal profilering mandag 4.november. Hovedtema for workshopen vil være Encounter og Observation-ressursene
Line
FHIR Profiler, Implementasjonsguider, Messaging og Documents. Foreleser Rene Spronk. Kurset er på engelsk.
Line
Kurs - FHIR for Executives
Line
05.Februar inviterer HL7 Norge til Workshop på Gardermoen.