Organization HL7 Norway

Workshop om nasjonal profilering 4.november

avatar   oyvindaassve  

Det er flere regioner og prosjekter som tidligere har gjort profileringsarbeid knyttet til Encounter-ressursen, og basert på dette arbeidet er målet er å bli enige om hva som skal være de generiske nasjonale restriksjonene for en norsk basisprofil. Med Observation-ressursen begynner vi for første gang med nasjonal profilering på det kliniske området. Behovet er knyttet til arbeidet med å etablere Observation-profiler for Vital Signs i Helse Nord (blodtrykk, høyde, vekt mm), men vi det er også behov for en generell diskusjon rundt bruk av Observation-ressursen på nasjonalt nivå. Merk at profileringen av Observation vil være use-case spesifikk og den representerer dermed ikke en basisprofil, men det nivået vi kaller nasjonale profiler. Vi har også noen boble-ressurser som vi ønsker å diskutere hvis det blir tid: Appointment (og forholdet til Encounter), og muligens Composition.

Vi håper at så mange som mulig som har relevant erfaring eller kunnskap kan sette av dagen til å delta på workshopen. Vi vil sende ut underlag for de aktuelle profilene i forkant av workshopen, og vi vil bruke møtet til å gå gjennom og diskutere disse underlagene. Målet er at profiler som er klare sendes på høring i etterkant av workshopen.

Mer detaljert agenda og underlag sendes ut i forkant.

Tid: 09:30-16:00 Sted: Radissson Blu Gardermoen

Påmelding ved mail til oyvind.aassve@ehelse.no. Frist: 16.oktober.

Other news from HL7 Norway
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer online fagseminar for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling rundt bruk av HL7 FHIR.
Oyvind Aassve
HL7 Norge arrangerer ny workshop for utarbeidelse av nye basisprofiler og gjennomgang av forslag til prinsipper for områdeprofiler
Oyvind Aassve
HL7 Norge har etter felles høring godkjent første sett av FHIR basisprofiler for R4
Oyvind Aassve
HL7 Norge inviterer til ny workshop om nasjonal profilering mandag 4.november. Hovedtema for workshopen vil være Encounter og Observation-ressursene
Line
FHIR Profiler, Implementasjonsguider, Messaging og Documents. Foreleser Rene Spronk. Kurset er på engelsk.
Line
Kurs - FHIR for Executives
Line
05.Februar inviterer HL7 Norge til Workshop på Gardermoen.