Velkommen til den norske portalen for FHIR profiler.

Portalen er et samarbeid mellom Nasjonal IKT HF, Direktoratet for eHelse og HL7 Norge.

Ønsker du en bruker? Ta kontakt med Øyvind Aassve - oeyaas@ sykehuspartner.no (fjern mellomrom)

LATEST NEWS

More News

Webinar - "The future of document-oriented exchange"

avatar   oyvindaassve   Thursday, February 10, 2022

HL7 Norge har gleden av å invitere til gratis webinar med John Moehrke om IHE XDS og IHE Mobile Access to Health Documents (MHD) torsdag 24. februar fra 14:00 – 16:00.

FHIR fagseminar 13.oktober

avatar   oyvindaassve   Thursday, September 17, 2020

HL7 Norge arrangerer online fagseminar for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling rundt bruk av HL7 FHIR.

Workshop nasjonal FHIR-profilering 22.september

avatar   oyvindaassve   Wednesday, August 5, 2020

HL7 Norge arrangerer ny workshop for utarbeidelse av nye basisprofiler og gjennomgang av forslag til prinsipper for områdeprofiler

FHIR R4 basisprofiler godkjent

avatar   oyvindaassve   Thursday, October 17, 2019

HL7 Norge har etter felles høring godkjent første sett av FHIR basisprofiler for R4

Workshop om nasjonal profilering 4.november

avatar   oyvindaassve   Thursday, October 17, 2019

HL7 Norge inviterer til ny workshop om nasjonal profilering mandag 4.november. Hovedtema for workshopen vil være Encounter og Observation-ressursene

Basis profiles developed by HL7 Norway in 2018. New profiles should be based on no-basis R4.
updated 113 resource(s) 3 member(s)
STU3 PUBLIC
Medication related projects (SFM, PLL, SAFEST, KIKJ)
updated 395 resource(s) 5 member(s)
R4 PUBLIC
Norwegian core profiles for R4
updated 152 resource(s) 9 member(s)
R4 PUBLIC
Personal Connected Health and Care. Norwegian specification of VKP based on HL7 FHIR R4
updated 128 resource(s) 5 member(s)
R4 PUBLIC
National domain profiles for the Norwegian realm. Defines constraints for more specific use-cases, based on no-basis profiles.
updated 2 resource(s) 3 member(s)
R4 PUBLIC
Implementasjonsguide/ profiler Kjernejournal
updated 73 resource(s) 5 member(s)
R4 PUBLIC
Digital behandlings- og egenbehandlingsplan prosjektet
updated 7 resource(s) 2 member(s)
R4 PUBLIC
Elektronisk dødsmeling is a FHIR profile for reporting to the national cause of death registry
updated 28 resource(s) 4 member(s)
R4 PUBLIC
Kjernejournal
API for the national Kjernejournal service: https://simplifier.net/Kjernejournal
This project list has no projects.
DEPRECATED Basisprofiler no-basis
DEPRECATED The Norwegian basisprofiles for are developed by HL7 Norway and The Norwegian Directorate of eHealth in cooperation with the industry.
Emerging profiles
Suggested no-basis profiles for Medication from HL7 Norway. Developed in cooperation with the Sentral Forskrivningsmodul project. Also contains suggestions for HealthcareService profile to bu used for service based (message) addressing.
SFM Datadeling API Implementation Guide
API for patient record systems using SFM GUI. Still under construction.
HSØ Medication
This IG describes how the FHIR medication resources have been implemented in HSØ.
SFM Basis API Implementation Guide
This is the implementation guide for using API Basis provided by SFM in Norway. SFM is a national system for prescription functionality, but provides also this FHIR based API for integration to the national systems: Reseptformidleren and Kjernejournal.
no-basis-Profiles
No description
Master Person Index R4
Information from the Norwegian master person index (folkeregisteret)
Praktisk guide med eksempler - Persontjenesten
API for Persontjenesten _Arbeidsområdet for utforming av ekspempler på API-kall mot Persontjenesten_ Bruker endpont i **Persontjenesten** for å hente personopplysninger fra Folkeregisteret API-base for denne er ET-Persontjenesten: `https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten` * Søk på personer og relasjoner * Finne detlajer på personer * oppdatert i et bestemt periode * vise antall treff * søke på personer og deres egne relasjoner * søke på konkrete personer ved å oppgi konkrete verdier
Velferdsteknologisk knutepunkt VKP (R4)
No description
Velferdsteknologisk knutepunkt DHO (R4)
No description
Kjernejournal Integration Guide: Alert information (Kritisk informasjon)
This implementation guide describe the use of kjernejournal alert information API based on the kjerneournal FHIR profiles.
Simplifier basics
No description
Editere simplifier guider
No description
DBEP Implementation Guide UNDER CONSTRUCTION
No description
Title:
Title is mandatory and should be longer than 3 characters.