Velkommen til den norske portalen for FHIR profiler.

Portalen er et samarbeid mellom Nasjonal IKT HF, Direktoratet for eHelse og HL7 Norge.

Ønsker du en bruker? Ta kontakt med Øyvind Aassve - oeyaas@ sykehuspartner.no (fjern mellomrom)

LATEST NEWS

More News
Webinar - "The future of document-oriented exchange"

HL7 Norge har gleden av å invitere til gratis webinar med John Moehrke om IHE XDS og IHE Mobile Access to Health Documents (MHD) torsdag 24. februar fra 14:00 – 16:00.

avatar   oyvindaassve   Thursday, February 10, 2022
FHIR fagseminar 13.oktober

HL7 Norge arrangerer online fagseminar for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling rundt bruk av HL7 FHIR.

avatar   oyvindaassve   Thursday, September 17, 2020
Workshop nasjonal FHIR-profilering 22.september

HL7 Norge arrangerer ny workshop for utarbeidelse av nye basisprofiler og gjennomgang av forslag til prinsipper for områdeprofiler

avatar   oyvindaassve   Wednesday, August 5, 2020
FHIR R4 basisprofiler godkjent

HL7 Norge har etter felles høring godkjent første sett av FHIR basisprofiler for R4

avatar   oyvindaassve   Thursday, October 17, 2019
Workshop om nasjonal profilering 4.november

HL7 Norge inviterer til ny workshop om nasjonal profilering mandag 4.november. Hovedtema for workshopen vil være Encounter og Observation-ressursene

avatar   oyvindaassve   Thursday, October 17, 2019
Sort by:
Kjernejournal
API for the national Kjernejournal service: https://simplifier.net/Kjernejournal
This project list has no projects.
DEPRECATED Basisprofiler no-basis
DEPRECATED The Norwegian basisprofiles for are developed by HL7 Norway and The Norwegian Directorate of eHealth in cooperation with the industry.
Emerging profiles
Suggested no-basis profiles for Medication from HL7 Norway. Developed in cooperation with the Sentral Forskrivningsmodul project. Also contains suggestions for HealthcareService profile to bu used for service based (message) addressing.
SFM Datadeling API Implementation Guide
API for patient record systems using SFM GUI. Still under construction.
HSØ Medication
This IG describes how the FHIR medication resources have been implemented in HSØ.
SFM Basis API Implementation Guide
This is the implementation guide for using API Basis provided by SFM in Norway. SFM is a national system for prescription functionality, but provides also this FHIR based API for integration to the national systems: Reseptformidleren and Kjernejournal.
no-basis-Profiles
No description
no-basis-Entities-Individuals
Base profile for Norwegian realm.
Master Person Index R4
Information from the Norwegian master person index (folkeregisteret)
Praktisk guide med eksempler - Persontjenesten
API for Persontjenesten _Arbeidsområdet for utforming av ekspempler på API-kall mot Persontjenesten_ Bruker endpont i **Persontjenesten** for å hente personopplysninger fra Folkeregisteret API-base for denne er ET-Persontjenesten: `https://api.et.grunndata.helsepunkt.no/persontjenesten` * Søk på personer og relasjoner * Finne detlajer på personer * oppdatert i et bestemt periode * vise antall treff * søke på personer og deres egne relasjoner * søke på konkrete personer ved å oppgi konkrete verdier
Velferdsteknologisk knutepunkt VKP (R4)
No description
Velferdsteknologisk knutepunkt DHO (R4)
No description
Kjernejournal Integration Guide: Alert information (Kritisk informasjon)
This implementation guide describe the use of kjernejournal alert information API based on the kjerneournal FHIR profiles.
Simplifier basics
No description
test
No description
DBEP Implementation Guide UNDER CONSTRUCTION
No description
Title:
Title is mandatory and should be longer than 3 characters.