Kanta-tietojen-kansalaiskayton-rajapinnat team
avatar Mika Tuomainen
owner  Admin
avatar Marjut Eklund
 Admin
avatar Arja Pakari
 Writer
avatar Eeva Turkka
 Admin
avatar Aleksi Aho
 Writer
avatar Riitta Kunnari
 Writer
avatar Katja Kuusisto
 Writer
avatar Timo Vuorinen
 Writer
avatar Mika Lehtimäki
 Reader
avatar Niko Vihervuori
 Reader
avatar Niina Rantanen
 Reader
avatar Marko Hämäläinen
 Reader
avatar Harri Tuomikoski
 Reader
avatar Lise-Lotte Holmberg
 Reader