National Archive of Health Information, Finland

This organization has no news

Sort by:
Finnish PHR Implementation Guide STU3
New version
Finnish PHR Implementation Guide R4
No description
Finnish Kanta Medication R4 versio 1.0
Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas kuvaa FHIR-standardin mukaisen tietojen siirron Reseptikeskuksen ja potilas- tai apteekkitietojärjestelmien välillä. Oppaassa kuvataan REST-rajapintojen rakenne, resurssit, tehdyt laajennukset sekä palautettavien tietojen esimerkit.
Finnish Kanta-Medication list R4 versio 0.4_Draft
No description
Kanta sosiaalihuolto_R4_versio 1.0_RC3
No description
Kanta Potilastiedon arkisto Ajanvaraukset R4 versio 0.1
Kanta Potilastiedon arkiston ajanvarauksen implementointiopas versio
Kanta yhteisten FHIR- ja REST-rajapintamäärittelyjen soveltamisopas
No description
Kanta Potilastietojen kansalaiskäytön rajapinta R4 versio 0.1
Kanta Potilastietojen kansalaiskäytön rajapinnan implementointiopas
Title:
Title is mandatory and should be longer than 3 characters.