National Archive of Health Information, Finland

This organization has no news

Sort by:
Finnish PHR Implementation Guide STU3
New version
Finnish PHR Implementation Guide R4
No description
Finnish Kanta Medication R4 versio 1.0
Finnish Kanta Medication R4 implementointiopas kuvaa FHIR-standardin mukaisen tietojen siirron Reseptikeskuksen ja potilas- tai apteekkitietojärjestelmien välillä. Oppaassa kuvataan REST-rajapintojen rakenne, resurssit, tehdyt laajennukset sekä palautettavien tietojen esimerkit.
Finnish Kanta-Medication list R4 versio 1.0
No description
Kanta sosiaalihuolto_R4_versio 1.0_RC1
No description
Title:
Title is mandatory and should be longer than 3 characters.