VelferdsteknologiskSamarbeidsforum team
avatar Philip Simonsen
owner  Admin