Project

Velferdsteknologiprogrammet

Arkitektur for velferdsteknologi - Direktoratet for e-helse
  • PUBLIC PROJECT
  • FHIR DSTU2
  • Scope Test NO
  • Bookmarks 1
  • Subscribe
Resources
Extensions 1
Profiles 4


Most Popular
No resource in this project is bookmarked.


Canonical Base URLs
This project does not contain any canonical base URLs.


Status overview
4
1
0
ehelse_logo_hovedlogo.png

Profilene i dette settet er kun ment for utprøving og testing av HL7 FHIR i sammenheng med proof of concept og pilotering innenfor Velferdsteknologiprogrammet.

Målgruppen er utviklere av løsninger som skal implementere og teste HL7 FHIR på B-grensesnittet i henhold til Arkitektur for velferdsteknologi. Grensesnitt B defineres som «Overføring av data fra hjemmet til nærmeste eksterne forvaltet av disse dataene». For FHIR vil dette typisk være mellom en smarttelefon-app og en FHIR-server.

Endelig profilering vil skje i samarbeid med HL7 Norge og sektoren forøvrig som en del av en åpen standardiseringsprosess.

Espen Stranger Seland  Admin   Owner