Project

Velferdsteknologiprogrammet

Arkitektur for velferdsteknologi - Direktoratet for e-helse

Profilene i dette settet er kun ment for utprøving og testing av HL7 FHIR i sammenheng med proof of concept og pilotering innenfor Velferdsteknologiprogrammet.

Målgruppen er utviklere av løsninger som skal implementere og teste HL7 FHIR på B-grensesnittet i henhold til Arkitektur for velferdsteknologi. Grensesnitt B defineres som «Overføring av data fra hjemmet til nærmeste eksterne forvaltet av disse dataene». For FHIR vil dette typisk være mellom en smarttelefon-app og en FHIR-server.

Endelig profilering vil skje i samarbeid med HL7 Norge og sektoren forøvrig som en del av en åpen standardiseringsprosess.

ehelse_logo_hovedlogo.png


Resources
StructureDefinitions 5


Most Popular
This project does not contain any top rated resources.