The guide is found at kjernejournal Confluence

https://Dokumentasjon.kjernejournal.no

Under the page Kjernejournal API-integrasjon -> Integration Guide: Alert information (Kritisk informasjon)