vkp-composition-class-codesystem

This code system http://ehelse.no/fhir/CodeSystem/vkp-composition-class-v06 defines the following codes:

CodeDisplayDefinition
0pasient_oppfolgingNotat om tjenestens pasientoppfølging
1respons_notatResponstjenestenotat
2ikke_responsHendelse som ikke skal journalføres
3tiltaksplanOversikt over tiltak som skal bidra til å oppnå gitte mål, knyttet til et spesifikt behov / en helsemessig utfordring
4trygghetsalarmTrygghetsalarm
5lokaliseringLokalisering
6digitalt_tilsynDigitalt tilsyn
7pasientvarsling_institusjonPasientvarsling
8medisineringstjenesteMedisinering