Pobieranie danych ratunkowych pacjenta

Komponent wtórnego wykorzystania danych MSIM udostępnia funkcjonalność pobierania danych ratunkowych pacjenta za pomocą transakcji Query Emergency Data. Interfejs jest zgodny ze standardem HL FHIR i wykorzystuje podstawową funkcjonalność wyszukiwania zasobów określonego typu. Zestaw danych ratunkowych ma postać dokumentu zdefiniowanego w postaci zasobów FHIR. Nadrzędnym jest zasób typu Bundle, dla którego atrybut type jest równy „document”. Głównym zasobem podrzędnym jest zasób typu Composition określający metadane dokumentu danych ratunkowych oraz dane sekcji dokumentu i powiązane z nimi wyrażenia kliniczne (procedury, zalecenia leków, rozpoznania).

Wywołanie operacji ma postać: GET [base] /Bundle /? [parameters]

W wyniku zapytania zwracany jest zasób typu Bundle zawierający zestaw danych ratunkowych pacjenta w postaci dokumentu zdefiniowanego zgodnie z zasadami formułowania dokumentów według standardu HL7 FHIR.