Project

Test Kodverk

Lista över kodverk som förvaltas av kodverksförvaltningen
  • PUBLIC PROJECT
  • FHIR STU3
  • Scope Test SE
  • Bookmarks 0
Resources
ValueSets 1
CodeSystems 13


Examples
This project does not yet contain any examples.


Canonical Base URLs
This project does not contain any canonical base URLs.


Status overview
14
0
0

Lista över kodverk som förvaltas av kodverksförvaltningen

De kodverk som kodverksförvaltningen förvaltar och som de har originalkodverken till listas här.

avatar Per Lindquist
owner  Admin